Mokesčių pakeitimai

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

Registracijos numeris KD-8779

I. 2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-817:

Nuo 2018 m. sausio 1 d.:

  • neribotai pratęsiamas lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.
  • lengvatinio 9 proc. PVM tarifo apgyvendinimo paslaugoms taikymas numatytas iki 2022 m. gruodžio 31 d.
  • lengvatinis 5 proc. PVM tarifas bus taikomas ir visiems receptiniams nekompensuojamiems vaistams.

Atkreiptinas dėmesys, kad kitos PVM įstatyme įtvirtintos lengvatos – keleivių vežimui, spaudai, receptiniams kompensuojamiems vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui – lieka nepakitusios.

II. 2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 116 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-816:

Nuo 2018 m. sausio 1 d.:

  • teisę susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje, turės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, kurioje nėra PVM (ar jam tapataus mokesčio), įsikūrę užsienio apmokestinamieji asmenys (šiuo metu vienintelė tokia valstybė yra JAV). Šios PVM grąžinimo nuostatos bus taikomos grąžinant PVM už prekes ir (arba) paslaugas, kurios įsigytos arba dėl kurių prievolė apskaičiuoti importo PVM atsiranda nuo 2018 sausio 1 d.

Susisiekite su mumis

+370 699 25511

+370 688 30473

Darbo laikas

I-V 8:00 - 17:00