Mokesčių pakeitimai

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

Registracijos numeris KD-8843

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-815. Pagrindiniai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2018  m. sausio 1 d., yra tokie:

1.     Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 6 str. 4 dalis pakeista ir joje  nustatomi nauji progresiniai mokesčio tarifai fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančiam ar jų įsigyjamam nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniams (patalpoms), žuvininkystės ir inžineriniams statiniams), už kurio vertės dalį, viršijančią 220 000 eurų, iki 2017-12-31 buvo mokamas 0,5 proc. mokesčio tarifas :

-    nekilnojamojo turto vertė iki 220 000 eurų ir toliau neapmokestinama;
-    0,5 proc. tarifas taikomas nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 220 000 eurų, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų;
-    1 proc. mokesčio tarifas taikomas nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų;
-    2 proc. mokesčio tarifas taikomas nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 500 000 eurų.

2.    Taip pat NTMĮ 6 str. papildytas 5 dalimi ir nustatoma, kad asmenų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenų, auginančių neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančiam ar jų įsigyjamam nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui taikomi didesni apmokestinimo intervalai:
-    nekilnojamojo turto vertė iki 286 000 eurų ir toliau neapmokestinama;
-    0,5 proc. tarifas taikomas nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 286 000 eurų, tačiau neviršijančiai 390 000 eurų;
-    1 proc. mokesčio tarifas taikomas nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų;
-    2 proc. mokesčio tarifas taikomas nekilnojamojo turto vertės daliai, viršijančiai 650 000 eurų.

3.    Pripažinta netekusia galios NTMĮ 7 str. 6 dalis, kurioje buvo  nustatyta, kad neapmokestinamoji vertė taikoma visam nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui, kuris nuosavybės teise priklauso šeimos nariams arba yra jų įsigyjamas. Todėl nekilnojamojo turto mokestis turi būti skaičiuojamas, taikant individualią neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise turinčiam (įsigyjančiam) nekomercinės paskirties turtą. Taip pat individuali neapmokestinamoji vertė taikoma atskirai ir sutuoktiniams, valdantiems šį nekilnojamąjį turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. KT24-N14/2015 „Dėl apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu" NTMĮ 7 str. 6 dalis buvo pripažinta prieštaraujančia konstitucijai. Todėl apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį, individuali neapmokestinamoji vertė jau buvo taikoma už 2012, 2013, 2014 ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.

Platesnę informaciją dėl nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo už 2012 - 2014 metų mokestinį laikotarpį po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. KT24-N14/2015 galite rasti čia.

4.    Pakeistas NTMĮ 7 str. 1 d. 1 punktas panaikinta nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, kuri buvo taikoma nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), fizinio asmens naudojamam kulto apeigų reikmenų gamybai. Taip pat pakeistas šio straipsnio 1 d. 4 punktas ir 2 d. 7 punktas, ir panaikinta lengvata, kuri buvo taikoma nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), fizinio ir juridinio asmens naudojamam laidojimo paslaugoms teikti. Todėl turtas, fizinio asmens naudojamas kulto apeigų gamybai, taip pat turtas, fizinio ar juridinio asmens naudojamas laidojimo paslaugoms teikti ir nesantis kapinių teritorijoje, nuo 2018 metų sausio 1 d. apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

5.    Tai pat savivaldybių taryboms suteikta teisė priimti sprendimus ir nustatyti 2018 metų mokestinio laikotarpio mokesčių tarifus fiziniams asmenims priklausančiam nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), naudojamam kulto apeigų reikmenų gamybai ar laidojimo paslaugoms, ir juridiniams asmenims priklausančiam nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), naudojamam laidojimo paslaugoms. Šiuos sprendimus savivaldybės tarybos turi teisę priimti iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Susisiekite su mumis

+370 699 25511

+370 688 30473

Darbo laikas

I-V 8:00 - 17:00