Mokesčių pakeitimai

Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

 Registracijos numeris KD-8821

I. 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 58-1 straipsniu įstatymu Nr. XI-1185 ir 2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 30, 31, 37, 58(1), 59 straipsnių pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu Nr. XIII-814:

Nuo 2018 m. sausio 1 d.:

 • panaikinama akcizų lengvata, taikoma akmens anglims, koksui ir lignitui, pagal kurią šie produktai atleidžiami nuo akcizų, kai jie parduodami ar kitaip perduodami nuosavybėn gyventojams, taip pat asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą;
 • numatoma, kad nuo akcizų už gamtines dujas atleidžiamos visos gamtinės dujos (įskaitant biodujas), naudojamos transporto priemonėse kaip variklių degalai (iki 2017 m. gruodžio 31 d. nuo akcizų atleidžiamos gamtinės dujos, naudojamos tik kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalai);
 • numatoma, kad gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose), apmokestinamos 23,60 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifu;
 • panaikinamas reikalavimas asmenims, teikiantiems vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas ir tam naudojantiems nuo akcizų atleistas gamtines dujas kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalus, taip pat asmenims, naudojantiems gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registruotis centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka;
 • panaikinamas reikalavimas nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, naudojamų kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalai, taip pat nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, apskaitą tvarkyti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.


Nuo 2018 m. sausio 1 d. didinami akcizų tarifai:

 • gazoliams nustatomas 347 eurų (vietoj 330,17 euro) už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas;
 • „žaliam kurui" nustatomas 56 eurų (vietoj 21 euro) už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas;
 • tepalinėms alyvoms, klasifikuojamoms Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91-2710 19 99 subpozicijose, nustatomas 347 eurų (vietoj 330,17 euro) už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas;
 • rūkomajam tabakui nustatomas 60,24 euro (vietoj 54,16 euro) už kilogramą akcizų tarifas.

Nuo 2018 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai:

 • cigarečių specifinis elementas ‒ 59 eurai (vietoj 56 eurų) už 1 000 cigarečių;
 • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 96 eurų (vietoj 90 eurų) už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
 • cigarams ir cigarilėms nustatomas 37 eurų (vietoj 33 eurų) už kilogramą akcizų tarifas.


Lyginamoji akcizų tarifų, taikomų cigaretėms, cigarams, cigarilėms, rūkomajam tabakui, gazoliams ir energiniams produktams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91-2710 19 99 subpozicijose, lentelė:

Akcizų objektas

Akcizų tarifas iki
2017-12-31

Akcizų tarifas nuo
2018-01-01
Gazoliai 330,17 euro už 1 000 litrų produkto 347 eurai už 1 000 litrų produkto
Gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai („žalias kuras") 21 euras už 1 000 litrų produkto 56 eurai už 1 000 litrų produkto
Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91-2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai (tepalinės alyvos) 330,17 euro už 1 000 litrų produkto 347 eurai už 1 000 litrų produkto
Rūkomasis tabakas 54,16 euro už kilogramą 60,24 euro už kilogramą

 

 Akcizų objektas  Akcizų tarifas iki 2018-02-28  Akcizų tarifas nuo 2018-03-01
 Cigaretės specifinis elementas ‒ 56 eurai specifinis elementas ‒ 59 eurai
kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 90 eurų už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 96 eurai už 1 000 cigarečių
Cigarai ir cigarilės 33 eurai už kilogramą

37 eurai už kilogramą

 

 

II. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 58-1 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-711 nuo 2018 m. vasario 1 d.:

 • nuo akcizų atleidžiamos gamtinės dujos, naudojamos suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo proceso metu.

Susisiekite su mumis

+370 699 25511

+370 688 30473

Darbo laikas

I-V 8:00 - 17:00